Responsible Hospitality

Hospitality eller gæstfrihed er kernen i alt, hvad vi foretager os.

Og for os er gæstfrihed mere end bare at yde den bedst mulige service og levere den højest mulige kvalitet til vores gæster. Det handler om at tage ansvar for vores relationer til andre ved at lytte til og reagere på vores interessenter, tage ansvar for den måde, vi som virksomhed påvirker samfundet og miljøet på, samt være proaktive ved at bidrage til positive forandringer, hvor det er muligt. Alt dette er ikke kun med til at gøre det muligt at udnytte Responsible Hospitality som en konkurrencemæssig fordel - det bidrager også til at skabe fælles værdier for alle involverede.

Som udgangspunkt mener vi, at dét, at drive en profitabel virksomhed og samtidig tage socialt, miljømæssigt og økonomisk ansvar er og fortsat skal være en kompatibel målsætning. Vi vælger den mest bæredygtige løsning, forudsat at det giver mening og skaber merværdi. For os er det vigtigt at gøre, hvad vi siger, og at integrere Responsible Hospitality i alle vores arbejdsområder. Vi tilstræber at have de nødvendige strukturer, procedurer og ansvarsfordelinger på plads for at sikre, at vi er ansvarsfulde - både på økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Vores Responsible Hospitality-politik:
• Vi har givet tilsagn om at støtte FN's Global Compact, der består af 10 principper omhandlende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og korruptionsbekæmpelse, samt om at overholde lokal og international lovgivning.

• Vi tilstræber at opbygge stærke relationer med vores interessenter og, gennem løbende dialog, at styrke vores viden om og forståelse af vores interessenters fremtidige forhold. Derved kan vi maksimere vores indvirkning på og styrke virksomheders sociale ansvar i alle vores forretningsaktiviteter.

• Vi udnytter vores position på markedet til at fremme og styrke bæredygtig udvikling i vores egne forretningsmetoder og vores værdikæde ved hjælp af en bæredygtig indkøbspolitik og bæredygtige produkter, serviceydelser og kommunikationsmetoder.

• Vi tilstræber at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere behandles retfærdigt, ligeværdigt og med respekt, og hvor de kan realisere deres fulde potentiale.

• Vi sørger for et sundt og sikkert miljø for vores medarbejdere, gæster og forretningspartnere.

• Vi tilstræber at beskytte de naturressourcer, vi har indflydelse på, og at sikre, at alle potentielle skadevirkninger på miljøet og klimaet, der skyldes vores aktiviteter, bliver identificeret og forvaltet.

• Vi tilsigter at skabe fælles værdier og udvikling i de lokalsamfund, hvor vi er til stede, ved at indarbejde relevante aktiviteter i vores forretning.

• Vi forlanger af vores leverandører, at de skal leve op til de krav, der er udstukket i vores etiske regler for leverandører. Disse krav tager udgangspunkt i principperne i FN's Global Compact og opstiller desuden branchespecifikke krav til bæredygtighed.

Vores Responsible Hospitality-indsats er baseret på en løbende væsentlighedsvurdering, som finder sted indenfor følgende områder:

• Markedet
• Arbejdspladsen
• Sundhed og sikkerhed
• Miljø og klima
• Lokalt engagement

Bæredygtighed fra inderst til yderst
Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers har bevist, at god forretning sagtens kan forenes med en socialt ansvarlig profil. Hotellet er landets mest bæredygtige, og er det fra inderst til yderst; fra bygningens konstruktion over valget af mad og videreudnyttelsen af affaldet til den måde, hotellets medarbejdere bliver behandlet på.

Solpaneler og grundvandsbaseret køle-varmesystem
Hotellet er opført efter EU Green Building Programme-standarden og har med sin solpanelfacade dannet præcedens for en ny form for bæredygtighed inden for moderne byggeri. Solpanelerne producerer cirka 10 % af hotellets årlige forbrug – resten kommer fra andre vedvarende energikilder.

Under Crowne Plaza Copenhagen Towers ligger Danmarks første grundvandsbaserede køle- og varmeanlæg. I anlægget mødes grundvand med luft og elementernes forskellige temperaturer og gør det muligt at køle hotellet ned om sommeren, lagre varmeenergi i undergrunden og genbruge det til at varme hotellet op om vinteren.

Det sikrer et behageligt indeklima overalt på hotellet, uden at miljøet belastes. Sammenlagt bruger hotellet 65 % mindre energi end lignende hoteller. Desuden er der indført intelligent styring af belysningen og installeret vandbesparende foranstaltninger overalt på hotellet.

Affald bliver til biogas og gødning
Køkkenet anvender energibesparende induktionsteknologi, og al madaffald kværnes og suges ind i en 10.000 liter stor tank i kælderen. Når affaldstanken er fuld, bliver den tømt og fragtet til Hashøj Biogasanlæg ved Slagelse, hvor det omdannes til biogas. Restaffaldet bliver senere brugt til landbrugsgødning, som reducerer landbrugets forbrug af kunstgødning.  

Dansk genbrugsdesign
Også møblerne på hotellet er nøje udvalgt ud fra de bæredygtige principper, som Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers bygger på, og Paustians smukke møbler er specialproduceret til hotellet og er delvist lavet af genbrugsmaterialer. 

Medarbejderne
På Crowne Plaza Copenhagen Towers mener vi, at socialt ansvar og bæredygtighed også handler om at behandle hinanden ordentligt. Derfor er medarbejdernes ve og vel lige så vigtig for os som gæsternes. Allerede fra hotellets start var vi foregangshotel på området, da vi indgik samarbejde med Københavns Kommune om at løfte integrationsopgaven ved at opkvalificere og ansætte medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Det betyder, at vi i dag er en mangfoldig arbejdsplads med ansatte fra over 40 forskellige lande.

Vil du vide mere om hvordan vi arbejder med begrebet Responsible hospitality? Læs mere på hjemmesiden responsiblehospitality.dk 

Find priser
Rapporter

CSR rapport 2014
CSR rapport 2013
CSR rapport 2012

Green Key

Crowne Plaza Copenhagen Towers er Green Key-certificeret, og vi har dermed forpligtet os til at sætte en høj standard indenfor vores miljøarbejde.

TILMELD DIG OG VIND

Få vores nyhedsbreve og deltag i konkurrencen om lækre præmier 
Deltag her